ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายกิจกรรมจัดปั่นปันรักที่สวนป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายกิจกรรมจัดปั่นปันรักที่สวนป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

     e-bidding

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี