ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2 ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     1 ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     1 ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     1 ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     1 ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     1 ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     1 ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     1 ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     30 ก.ย. 2562