วิสัยทัศน์

14 ส.ค. 2562      1073 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

เป็นองค์กรหลักในการสงเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน