แหล่งท่องเที่ยวอำเภอพานทอง

15 ส.ค. 2562      986 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ร้านทองรุ้งสีทอง

 

ระยะเวลายาวนานกว่า 60 ปี ทำให้ชื่อเสียงการทำทองของร้านรุ่งสีทองเป็นที่รู้จัก ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ครูทำนองยังเป็นช่างทองอัธยาศัยดี ขยันขันแข็ง ดำรงตนด้วยคุณธรรม อุทิศตนช่วยเหลือสังคมเป็นอย่างดี ทั้งยังยินดีถ่ายทอดวิชาแก่เยาวชนที่สนใจอาชีพทำทองอย่างไม่ปิดบัง  ครูจึงได้รับรางวัลอันเป็นเกียรติประวัติมากมาย ไม่ว่าจะเป็น "คนดีศรีเมืองชล"ในปี 2537

เกียรติบัตรผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์ ด้านศิลปหัตถกรรม (ช่างทอง) ในปี 2538 จากศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี และเกียรติบัตรผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการอนุรักษ์และสืบสานงานช่างฝีมือพื้นบ้านตามโครงการภูมิบ้านภูมิเมือง ภูมิปัญญางานช่างฝีมือพื้นบ้าน จากสำนักงานคณะกรรมการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งชาติ ในปี 2539 

ติดต่อ โทร 038 451 069