แหล่งท่องเที่ยวอำเภอพนัสนิคม

15 ส.ค. 2562      1699 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัดหัวถนน

ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยแกะจากไม้แต้วหรือไม้ติ้ว ช่วงเทศกาลสงกรานต์วันที่ 19 เมษายนจะมีการแห่องค์หลวงพ่อติ้วไปรอบหมู่บ้าน

 "พระพนัสบดี"

ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี พระพุทธรูปจำหลักจากศิลาดำเนื้อละเอียด นักโบราณคดีกำหนดว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยทวารวดี

สระสี่เหลี่ยม

ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี สระเป็นศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมได้ขุดจัดหินเป็นหน้าเรยบเล็กลงไปในแนวดิ่ง 

 

วัดโบสถ์

ต.วัดโบสถ์ จากแยกพนัสนิคมไปตามถนนศุขประยูรประมาณ 6 กิโลเมตร วัดเก่าแก่กว่า 200 ปี ได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานของกรมศิลป์ มีภาพเขียนสีพุทธประวัติที่งดงามและยังคงสมบูรณ์ 

 

บ้านโคกพนมดี

บ้านโคกพนมดี ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์