สนามกีฬา

15 ส.ค. 2562      792 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ตารางแสดงข้อมูลสถานกีฬาในจังหวัดชลบุรี

อันดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล ที่อยู่ ชื่อ ประเภทสถานกีฬา เวลาเปิด-ปิด  
 
1 ชลบุรี เมือง หนองรี ร.ร.หนองรี ร.ร.หนองรี ลานกีฬา 08.00-18.00  
2 ชลบุรี เมือง หนองรี ร.ร.บ้านหัวโกรก ร.ร.บ้านหัวโกรก ลานกีฬา 08.00-18.00  
3 ชลบุรี เมือง หนองรี ร.ร.ช่องมะเฟือง ร.ร.ช่องมะเฟือง ลานกีฬา 08.00-18.00  
4 ชลบุรี เมือง หนองรี ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี ร.ร.ชุมชนวัดหนองรี ลานกีฬา 08.00-18.00  
5 ชลบุรี เมือง นาป่า หมู่ 9 หมู่ 9 ลานกีฬา 08.00-18.00  
6 ชลบุรี เมือง ดอนหัวฬอ สภ.ดอนหัวฬอ สภ.ดอนหัวฬอ ลานกีฬา 08.00-18.00  
7 ชลบุรี เมือง หนองไม้แดง สพล.ชลบุรี สพล.ชลบุรี ลานกีฬา 08.00-18.00  
8 ชลบุรี เมือง อ่างศิลา ร.ร.วัดเสม็ด ร.ร.วัดเสม็ด ลานกีฬา 08.00-18.00  
9 ชลบุรี เมือง อ่างศิลา ร.ร.ชรอ.2 ร.ร.ชรอ.2 ลานกีฬา 08.00-18.00  
10 ชลบุรี เมือง อ่างศิลา ร.ร.วัดเตาปูน ร.ร.วัดเตาปูน ลานกีฬา 08.00-18.00  
11 ชลบุรี เมือง อ่างศิลา ร.ร.ชลอ.2 ร.ร.ชลอ.2 ลานกีฬา 08.00-18.00  
12 ชลบุรี เมือง อ่างศิลา ร.ร.ใหม่เกตุงาม ร.ร.ใหม่เกตุงาม ลานกีฬา 08.00-18.00  
13 ชลบุรี บ้านบึง คลองกิ่ว บ้านมานล่าพิค   ม.7 บ้านมานล่าพิค    ม.7 ลานกีฬา 08.00-18.00  
14 ชลบุรี บ้านบึง มาบไผ่ หมู่ 1 หมู่ 1 ลานกีฬา 08.00-18.00  
15 ชลบุรี บ้านบึง มาบไผ่ หมู่ 2 หมู่ 2 ลานกีฬา 08.00-18.00  
16 ชลบุรี บ้านบึง มาบไผ่ หมู่ 3 หมู่ 3 ลานกีฬา 08.00-18.00  
17 ชลบุรี บ้านบึง หนองซาก หมู่ 3 หมู่ 3 ลานกีฬา 08.00-18.00  
18 ชลบุรี บ้านบึง หนองซาก หมู่ 4 หมู่ 4 ลานกีฬา 08.00-18.00  
19 ชลบุรี บ้านบึง หนองไผ่แก้ว วัดป่ายุบ วัดป่ายุบ ลานกีฬา 08.00-18.00  
20 ชลบุรี บ้านบึง หนองไผ่แก้ว ร.ร.วัดป่ายุบ ร.ร.วัดป่ายุบ ลานกีฬา 08.00-18.00  
21 ชลบุรี บางละมุง บางละมุง ทต.บางละมุง ทต.บางละมุง ลานกีฬา 15.00-21.00  
22 ชลบุรี บางละมุง บางละมุง ร.ร.บางละมุง ร.ร.บางละมุง ลานกีฬา 15.00-21.00  
23 ชลบุรี บางละมุง บางละมุง ร.ร.ทุ่งกราด ร.ร.ทุ่งกราด ลานกีฬา 15.00-21.00  
24 ชลบุรี พานทอง พานทอง หมู่ 10 ต.พานทอง ร.ร.พานทองสภาชนูปถัมภ์ ลานกีฬา 06.00-18.00  
25 ชลบุรี พานทอง หนองกะขะ หมู่ 5 ต.หนองกะขะ วัดป่างิ้ว ลานกีฬา 06.00-18.00  
26 ชลบุรี พานทอง หนองกะขะ บ.คอปบร้าแมนชั่น บ.คอปบร้าแมนชั่น ลานกีฬา 06.00-18.00  
27 ชลบุรี พานทอง หนองกะขะ หมู่ 4 ต.บางนาง ร.ร.วัดบางนาง ลานกีฬา 06.00-18.00  
28 ชลบุรี พนัสนิคม พนัสนิคม ถ.จารุวร ทม.พนัสนิคม ลานกีฬา 04.30-22.00  
29 ชลบุรี พนัสนิคม บ้านเชิด อบต.บ้านเชิด อบต.บ้านเชิด ลานกีฬา 06.00-18.00  
30 ชลบุรี พนัสนิคม นาเริก ร.ร.บ้านเนิน ร.ร.บ้านเนิน ลานกีฬา 16.00-19.00  
31 ชลบุรี พนัสนิคม หมอนนาง ร.ร.ตลาดทุ่งเหียง ร.ร.ตลาดทุ่งเหียง ลานกีฬา 08.00-18.00  
32 ชลบุรี พนัสนิคม ท่าข้าม วัดพรรม หมู่ 1 วัดพรรม หมู่ 1 ลานกีฬา 08.00-18.00  
33 ชลบุรี พนัสนิคม สระสี่เหลี่ยม ร.ร.บ้านสระสี่เหลี่ยม ร.ร.บ้านสระสี่เหลี่ยม ลานกีฬา 08.00-18.00  
34 ชลบุรี พนัสนิคม หนองปรือ ร.ร.หนองปรือ ร.ร.หนองปรือ ลานกีฬา 08.00-18.00  
35 ชลบุรี พนัสนิคม หนองขยาด ร.ร.หนองขยาด ร.ร.หนองขยาด ลานกีฬา 08.00-18.00  
36 ชลบุรี พนัสนิคม บ้านช้าง ร.ร.บ้านช้าง ร.ร.บ้านช้าง ลานกีฬา 08.00-19.00  
37 ชลบุรี พนัสนิคม โครกเพลาะ ร.ร.โครกเพลาะ ร.ร.โครกเพลาะ ลานกีฬา 08.00-19.00  
38 ชลบุรี พนัสนิคม ไร่หลักทอง ร.ร.วัดกลางคลองหลวง ร.ร.วัดกลางคลองหลวง ลานกีฬา 08.00-19.00  
39 ชลบุรี ศรีราชา ทม.ศรีราชา ทม.ศรีราชา ทม.ศรีราชา ลานกีฬา 08.00-21.00  
40 ชลบุรี ศรีราชา ทม.ศรีราชา ทบ.ศรีราชา ทบ.ศรีราชา ลานกีฬา 08.00-20.00  
41 ชลบุรี ศรีราชา บางพระ ม.เกษตรศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ลานกีฬา 08.00-18.00  
42 ชลบุรี ศรีราชา บ่อวิน อบต.บ่อวิน อบต.บ่อวิน ลานกีฬา 08.00-18.00  
43 ชลบุรี ศรีราชา บ่อวิน ร.ร.สวนกุหลาบ ร.ร.สวนกุหลาบ ลานกีฬา 08.00-18.00  
44 ชลบุรี เกาะสีชัง ท่าเทววงษ์ ทบ.เกาะสีชัง ทบ.เกาะสีชัง ลานกีฬา 17.00-18.30  
45 ชลบุรี สัตหีบ สัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ลานกีฬา 05.00-19.00  
46 ชลบุรี สัตหีบ สัตหีบ ตลาดสหชัยพัฒนา ตลาดสหชัยพัฒนา ลานกีฬา 17.00-20.00  
47 ชลบุรี สัตหีบ สัตหีบ ลานทัศนาภิรมย์ หมู่ 1 ลานทัศนาภิรมย์ หมู่ 1 ลานกีฬา 05.00-20.00  
48 ชลบุรี สัตหีบ แสมสาร หมู่ 2 หนองน้ำเค็ม หมู่ 2 หนองน้ำเค็ม ลานกีฬา 16.00-20.00  
49 ชลบุรี บ่อทอง บ่อทอง ร.ร.อนุบาลบ่อทอง ร.ร.อนุบาลบ่อทอง ลานกีฬา 07.00-18.00  
50 ชลบุรี บ่อทอง บ่อทอง อบต.บ่อทอง อบต.บ่อทอง ลานกีฬา 07.00-18.00  
51 ชลบุรี บ่อทอง วัดสุวรรณ อบต.ร.ร.วัดสุวรรณ อบต.ร.ร.วัดสุวรรณ ลานกีฬา 08.00-19.00  
52 ชลบุรี บ่อทอง บ่อกวางทอง ร.ร.หมู่ 5 ร.ร.บ่อกกวางทอง ลานกีฬา 68.00-18.00  
53 ชลบุรี บ่อทอง ธาตุทอง อบต.ธาตุทอง อบต.ธาตุทอง ลานกีฬา 08.00-19.00  
54 ชลบุรี บ่อทอง เกษตรสุวรรณ อบต.พลวงทอง อบต.พลวงทอง ลานกีฬา 08.00-19.00  
55 ชลบุรี เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ร.ร.เกาะโพธิ์ถ้วยงาม ร.ร.เกาะโพธิ์ถ้วยงาม ลานกีฬา 08.00-19.00  
56 ชลบุรี เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ร.ร.เกาะจันทร์วิทยา ร.ร.เกาะจันทร์วิทยา ลานกีฬา 08.00-19.00  
57 ชลบุรี เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ร.ร.อนุบาลเกาะจันทร์ ร.ร.อนุบาลเกาะจันทร์ ลานกีฬา 08.00-19.00  
                       

ตารางแสดงข้อมูลสนามกีฬาในจังหวัดชลบุรี

อันดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล ที่อยู่ ชื่อ ประเภท เวลาเปิด  
1 ชลบุรี เมือง บ้านสวน ร.ร.ชลราษฎร์อำรุง ร.ร.ชลราษฎร์อำรุง ฟุตบอล 17.00-19.00  
2 ชลบุรี เมือง บ้านสวน ร.ร.DBAC ร.ร.DBAC ฟุตบอล 08.00-18.00  
3 ชลบุรี เมือง บ้านสวน ร.ร.เพชรพิทยาคม ร.ร.เพชรพิทยาคม ว่ายน้ำ 08.00-18.00  
4 ชลบุรี เมือง บ้านสวน ร.ร.เมรี่ฯ ร.ร.เมรี่ฯ ว่ายน้ำ 08.00-18.00  
5 ชลบุรี เมือง นาป่า ร.ร.วัดราษฎร์สโมสร ร.ร.วัดราษฎร์สโมสร บาสเกตบอล 08.00-18.00  
6 ชลบุรี เมือง นาป่า ร.ร.วัดนาเขื่อน ร.ร.วัดนาเขื่อน บาสเกตบอล 08.00-18.00  
7 ชลบุรี เมือง นาป่า ร.ร.วัดท้องคุ้ง ร.ร.วัดท้องคุ้ง บาสเกตบอล 08.00-18.00  
8 ชลบุรี เมือง หนองไม้แดง สพล. ชลบุรี สพล. ชลบุรี บาสเกตบอล 08.00-18.00  
9 ชลบุรี เมือง หนองไม้แดง สพล. ชลบุรี สพล. ชลบุรี เปตอง 08.00-18.00  
10 ชลบุรี เมือง หนองไม้แดง สพล. ชลบุรี สพล. ชลบุรี ว่ายน้ำ 08.00-18.00  
11 ชลบุรี เมือง เหมือง อบต.เหมือง อบต.เหมือง เปตอง 08.00-18.00  
12 ชลบุรี เมือง เสม็ด อบต.เสม็ด อบต.เสม็ด บาสเกตบอล 08.00-18.00  
13 ชลบุรี เมือง สำนักบก ร.ร.สำนักบก ร.ร.สำนักบก ฟุตบอล 08.00-18.00  
14 ชลบุรี เมือง ทม.ชลบุรี ทม.ชลบุรี ทม.ชลบุรี ฟุตบอล 16.30-18.00  
15 ชลบุรี เมือง ทม.ชลบุรี ทม.ชลบุรี ทม.ชลบุรี เทนนิส 16.30-18.00  
16 ชลบุรี บ้านบึง บ้านบึง ทม.บ้านบึง ทม.บ้านบึง ว่ายน้ำ 10.00-18.30  
17 ชลบุรี บ้านบึง คลองกิ่ว ร.ร.คลองกิ่วยิ่งวิทยา ร.ร.คลองกิ่วยิ่งวิทยา ฟุตบอล 08.00-18.00  
18 ชลบุรี บ้านบึง คลองกิ่ว เอกชน เอกชน กอล์ฟ 09.00-20.00  
19 ชลบุรี บ้านบึง คลองกิ่ว เอกชน เอกชน กอล์ฟ 09.00-20.00  
20 ชลบุรี บ้านบึง คลองกิ่ว เอกชน เอกชน กอล์ฟ 09.00-20.00  
21 ชลบุรี บ้านบึง คลองกิ่ว วัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่ บาสเกตบอล 06.00-19.00  
22 ชลบุรี บ้านบึง คลองกิ่ว อบต.มาบไผ่ อบต.มาบไผ่ บาสเกตบอล 16.00-18.00  
23 ชลบุรี บ้านบึง หนองบอนแดง หมู่ 3 ต.หนองบอนแดง ร.ร.วัดหนองยาง ฟุตบอล 16.00-19.00  
24 ชลบุรี บ้านบึง หนองบอนแดง หมู่ 3 ต.หนองบอนแดง ร.ร.วัดหนองยาง เปตอง 16.00-19.00  
25 ชลบุรี บ้านบึง หนองชาก เอกชนหมู่ 1 เอกชนหมู่ 1 ฟุตบอล 08.00-18.00
26 ชลบุรี บ้านบึง หนองชาก ร.ร.หมู่ 3 ร.ร.หมู่ 3 ฟุตบอล 08.00-18.00
27 ชลบุรี บ้านบึง หนองชาก ร.ร.หมู่ 3 ร.ร.หมู่ 3 บาสเกตบอล 08.00-18.00
28 ชลบุรี บ้านบึง หนองชาก ร.ร.หมู่ 4 ร.ร.หมู่ 4 บาสเกตบอล 08.00-18.00
29 ชลบุรี บ้านบึง หนองไผ่แก้ว ร.ร.หนองไผ่แก้ว ร.ร.หนองไผ่แก้ว บาสเกตบอล 08.00-18.00
30 ชลบุรี บ้านบึง หนองไผ่แก้ว ร.ร.วัดป่ายุบ ร.ร.วัดป่ายุบ บาสเกตบอล 08.00-18.00
31 ชลบุรี หนองใหญ่ คลองพลู ร.ร.บ้านคลองตะเคียน ร.ร.บ้านคลองตะเคียน ฟุตบอล 08.00-18.00
32 ชลบุรี หนองใหญ่ คลองพลู ร.ร.บ้านคลองพลู ร.ร.บ้านคลองพลู ฟุตบอล 08.00-18.00
33 ชลบุรี บางละมุง หนองปรือ อบต.หนองปรือ อบต.หนองปรือ ฟุตบอล 08.00-18.00
34 ชลบุรี บางละมุง ห้วยใหญ่ ร.ร.บ้านมานฟักทอง ร.ร.บ้านมานฟักทอง ฟุตบอล 08.00-18.00
35 ชลบุรี บางละมุง ห้วยใหญ่ ร.ร.บ้านทุ่งละหาน ร.ร.บ้านทุ่งละหาน ฟุตบอล 08.00-18.00
36 ชลบุรี บางละมุง ห้วยใหญ่ ร.ร.บ้านซาดแง้ว ร.ร.บ้านซาดแง้ว ฟุตบอล 08.00-18.00
37 ชลบุรี บางละมุง ห้วยใหญ่ ร.ร.บ้านห้วยใหญ่ ร.ร.บ้านห้วยใหญ่ ฟุตบอล 08.00-18.00
38 ชลบุรี บางละมุง ห้วยใหญ่ ร.ร.บ้านทุ่งลา ร.ร.บ้านทุ่งลา ฟุตบอล 08.00-18.00
39 ชลบุรี บางละมุง ห้วยใหญ่ ที่สาธารณะ หมู่ 1 บาสเกตบอล 08.00-18.00
40 ชลบุรี บางละมุง ห้วยใหญ่ ที่สาธารณะ หมู่ 3 บาสเกตบอล 08.00-18.00
41 ชลบุรี บางละมุง นาเกลือ บางละมุง บางละมุง ฟุตบอล 08.00-18.00
42 ชลบุรี พานทอง พานทอง หมู่ 10 ต.พานทอง อบต.พานทอง เปตอง 08.00-18.00
43 ชลบุรี พานทอง หนองตำลึง หมู่ 1 ต.หนองตำลึง ร.ร.พานทอง ฟุตบอล 08.00-18.00
44 ชลบุรี พานทอง หนองตำลึง หมู่ 1 ต.หนองตำลึง ร.ร.พานทอง เปตอง 08.00-18.00
45 ชลบุรี พานทอง โคกขี้หนอน หมู่ 1 ต.โคกขี้หนอน ร.ร.ประชา สงเคราะห์หัวไผ่ เปตอง 08.00-18.00
46 ชลบุรี พนัสนิคม พนัสนิคม ทม.พนัสนิคม ทม.พนัสนิคม แบดมินตัน 08.00-18.00
47 ชลบุรี พนัสนิคม พนัสนิคม ทม.พนัสนิคม ทม.พนัสนิคม ฟุตบอล 08.00-18.00
48 ชลบุรี พนัสนิคม พนัสนิคม ทม.พนัสนิคม ทม.พนัสนิคม เปตอง 08.00-18.00
49 ชลบุรี พนัสนิคม พนัสนิคม ทม.พนัสนิคม ทม.พนัสนิคม บาสเกตบอล 08.00-18.00
50 ชลบุรี พนัสนิคม พนัสนิคม ทม.พนัสนิคม ทม.พนัสนิคม เทนนิส 08.00-18.00
51 ชลบุรี พนัสนิคม พนัสนิคม ทม.พนัสนิคม ทม.พนัสนิคม ว่ายน้ำ 08.00-18.00
52 ชลบุรี พนัสนิคม นาเริก ร.ร.ไทยรัฐ ร.ร.ไทยรัฐ บาสเกตบอล 16.00-19.00
53 ชลบุรี พนัสนิคม หมอนนาง ร.ร.ทุ่งเหียงวิทยาคม ร.ร.ทุ่งเหียงวิทยาคม เปตอง 08.00-16.00
54 ชลบุรี พนัสนิคม หมอนนาง ร.ร.ทุ่งเหียงวิทยาคม ร.ร.ทุ่งเหียงวิทยาคม บาสเกตบอล 08.00-16.00
55 ชลบุรี พนัสนิคม หนองปรือ ร.ร.บ้านหนองขยาด ร.ร.บ้านหนองขยาด ฟุตบอล 08.00-18.00
56 ชลบุรี พนัสนิคม วังหิน ร.ร.บ้านวังหิน ร.ร.บ้านวังหิน ฟุตบอล 08.00-18.00
57 ชลบุรี พนัสนิคม บ้านช้าง ร.ร.บ้านเนินหลังเต่า ร.ร.บ้านเนินหลังเต่า บาสเกตบอล 08.00-18.00
58 ชลบุรี พนัสนิคม โคกเพลาะ ร.ร.วัดเนินตามาก หมู่ 7 ร.ร.วัดเนินตามาก ฟุตบอล 08.00-18.00
59 ชลบุรี ศรีราชา สุรศักดิ์ ร.ร.สุรศักดิ์ ร.ร.สุรศักดิ์ ฟุตบอล 08.00-18.00
60 ชลบุรี ศรีราชา สุรศักดิ์ ร.ร.สุรศักดิ์ ร.ร.สุรศักดิ์ เทนนิส 08.00-18.00
61 ชลบุรี ศรีราชา บึง ร.ร.บึงศรีราชาวิทยาคม นายวรากร ฟุตบอล 08.00-18.00
62 ชลบุรี ศรีราชา หนองขาม ศรีราชากอลฟ์ ศรีราชากอล์ฟ ว่ายน้ำ 09.00-20.00
63 ชลบุรี สัตหีบ นาจอมเทียน 181 หมู่ 9 ต.นาจอมเทียน ร.ร.สีสตรีวิทยาคม ฟุตบอล 08.00-18.00
64 ชลบุรี สัตหีบ นาจอมเทียน วิทยาลัยเทคนิคสีสตรี วิทยาลัยเทคนิคสีสตรี เทนนิส 08.00-18.00  
65 ชลบุรี สัตหีบ นาจอมเทียน ร.ร.ราชฎร์ประดิษฐ์ ร.ร.ราชฎร์ประดิษฐ์ ว่ายน้ำ 08.00-18.00  
66 ชลบุรี สัตหีบ แสมสาร หมู่ 2 บ้านหนองค้ำเค็ม อบต.แสมสาร ฟุตบอล 16.00-18.00  
67 ชลบุรี บ่อทอง บ่อทอง โรงพยาบาล โรงพยาบาล เทนนิส 06.00-19.30  
68 ชลบุรี บ่อทอง บ่อทอง อบต.บ่อทอง อบต.บ่อทอง เทนนิส 06.00-19.30  
69 ชลบุรี บ่อทอง บ่อทอง สวนสุขภาพ ม.1 ต.บ่อทอง สวนสุขภาพ ม.1 ต.บ่อทอง ว่ายน้ำ 15.00-21.000