ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

17 มี.ค 2563      223 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

17 มีนาคม 2563 นายธนศร ดอกเดื่อ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี