เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom

19 ต.ค. 2564      30 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564

นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายศักดิ์พันธุ์ บุญเอี่ยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำนาญการ นายอนุชา แสงคำ นักพัฒนาการกีฬา และเจ้าหน้าที่พลศึกษาทั้ง 11 อำเภอ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี โดยมี นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานการประชุม