ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เพื่อถ่ายทำสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ข้อมูลเรื่อง การจัดระเบียบสังคมและการปฏิรูปที่พักแรม(ส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว)

20 ต.ค. 2564      32 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564

นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เพื่อถ่ายทำสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ข้อมูลเรื่อง การจัดระเบียบสังคมและการปฏิรูปที่พักแรม(ส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว)

ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี