สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์ และกรอบแนวทางการนำเสนอคำของบประมาณแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

20 ต.ค. 2564      30 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564

นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และ พนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์

และกรอบแนวทางการนำเสนอคำของบประมาณแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสำนักการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี