ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ผ่านระบบออนไลน์

23 พ.ย. 2564      10 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี รักษาการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวอัญรินทร์ ศรีคำแหง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายกิตติ ดิษฐ์ขำ นักวิชาการเงินและบัญชี และ นางสาวอาภาภรณ์ โฉมวิลัย เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ผ่านระบบออนไลน์