เข้าร่วมให้สัมภาษณ์เพื่อการวิจัย เรื่อง การสื่อความหมายเส้นทางวัฒนธรรม บนฉากทัศน์การท่องเที่ยว เชิงอาหาร ย่านชุมชนตลาดเก่าหน้าเก๋ง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

24 พ.ย. 2564      11 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี รักษาการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายปุญนดล นาทิพย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมให้สัมภาษณ์เพื่อการวิจัย เรื่อง การสื่อความหมายเส้นทางวัฒนธรรม บนฉากทัศน์การท่องเที่ยว เชิงอาหาร ย่านชุมชนตลาดเก่าหน้าเก๋ง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี