เข้าร่วมต้อนรับและหารือ ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะ ขอเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

25 พ.ย. 2564      7 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมต้อนรับและหารือ ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะ ขอเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการในการหารือ และนายศักดิ์พันธุ์ บุญเอี่ยม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามแปล ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ ในการหารือ ดังกล่าว