จัดประชุมการพิจารณาคัดเลือกรางวัลเพชรพลศึกษา ประจำศูนย์พลศึกษาและวิทยาศาตร์การกีฬา 2 ผ่านระบบ Zoom Meeting

25 พ.ย. 2564      11 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายศักดิ์พันธุ์ บุญเอี่ยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายณรงค์ชัย เอกวรรณ พนักงานขับรถยนต์ ส.2 และนายอนุชา แสงคำ นักพัฒนาการกีฬา จัดประชุมการพิจารณาคัดเลือกรางวัลเพชรพลศึกษา ประจำศูนย์พลศึกษาและวิทยาศาตร์การกีฬา 2 ผ่านระบบ Zoom Meeting

ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี