เข้าร่วมประชุม "Eco-town : Up and Running"

25 พ.ย. 2564      12 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นางสาวอัญรินทร์ ศรีคำแหง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาว กวิตาภรณ์ บุญมี หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุม "Eco-town : Up and Running" เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อเร่งการขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ด้วยแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการผลิตที่สะอาด (RECP) / อุตสาหกรรมแบบพึ่งพา (Industrial Symbiosis / Industry - urban Symbiosis) ณ โรงแรมโอ๊ควูด โฮเต็ล แอนด์ เรซิเดนซ์ ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี